LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
0
9
5
7
0
0
Tin tức 25 Tháng Tám 2017 7:05:00 SA

Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ: cần phải cụ thể hóa các tiêu chí trong quy hoạch phù hợp để có nguồn quy hoạch đạt chất lượng

Ngày 25/8/2017, Đồng chí Lê Thanh Phong Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực Thành ủy với Thường trực các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy về công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý của cấp ủy, cơ quan đơn vị.

Theo báo cáo đề dẫn của Ban Tổ chức Huyện ủy, trong thời gian qua, các cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch cán bộ, xác định đây là nhiệm vụ vừa mang tính cấp bách trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài, nhằm chuẩn bị nguồn lực xây dựng, phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Công tác quy hoạch của huyện trong thời gian qua cho thấy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tích cực tổ chức thực hiện, từng bước đưa công tác quy hoạch cán bộ đi vào nền nếp, bảo đảm “mở” và “động”, góp phần thực hiện đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Hầu hết các cấp ủy, tổ chức Đảng đã bám sát mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc, quy trình đề ra của cấp trên cũng như tình hình cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị để xây dựng thực hiện công tác quy hoạch nguồn nhân sự cấp ủy, Ban lãnh đạo quản lý từng bước mở rộng dân chủ, công khai và đem lại hiệu quả thiết thực. Công tác quy hoạch cán bộ đã cơ bản bảo đảm sự đồng bộ từ dưới lên và tạo được nguồn cán bộ kế cận, như mỗi chức danh cán bộ được quy hoạch từ 2 đến 3 người và một người không quy hoạch vào một số chức danh; bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cơ cấu 3 độ tuổi. Giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo, cấp huyện có 287 đồng chí được quy hoạch các chức danh Trưởng, Phó Mặt trận, đoàn thể, Trưởng, Phó các phòng ban; 74 đồng chí quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp huyện và 452 đồng chí quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã. Đội ngũ cán bộ quy hoạch không ngừng trưởng thành về cả số lượng và chất lượng, trình độ kiến thức và năng lực thực tiễn được nâng lên.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch cán bộ mà tại hội nghị đã có nhiều ý kiến trình bày, đó là việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa căn cứ chủ yếu vào đánh giá cán bộ, chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực tiễn của cán bộ, chưa gắn quy hoạch với đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, dẫn đến nhiều đề án quy hoạch còn hình thức, thiếu tính khả thi. Một số cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị chưa chủ động mở rộng nguồn, chưa mạnh dạn đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp hoàn thành nhiệm vụ còn hạn chế. Chất lượng quy hoạch cán bộ chưa cao, chưa đồng đều và chưa bảo đảm độ giãn cách độ tuổi. Từ thực tiễn, một số đơn vị có khó khăn trong việc phát hiện và giới thiệu nguồn quy hoạch mở; khó khăn trong việc đảm bảo số lượng quy hoạch cho một chức danh lãnh đạo, quản lý,…

Từ những khó khăn đó, theo đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi Lê Thanh Phong, có nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó có nguyên nhân do tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị chưa nhận thức sâu sắc, hiểu chưa đúng về công tác cán bộ. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi khẳng định: Công tác quy hoạch cán bộ là khâu trọng yếu nhất của công tác quy hoạch. Trong đó, công tác phát hiện nguồn quy hoạch là hết sức quan trọng, đặc biệt là cán bộ trẻ, giỏi, có phẩm chất đạo đức. Từ nguồn quy hoạch đó phải tăng cường luân chuyển để đào tạo, rèn luyện cán bộ qua thực tiễn cơ sở, chú trọng sắp xếp, bố trí, điều chuyển cán bộ nguồn quy hoạch vào các vị trí phù hợp tránh suy nghĩ “đưa vào quy hoạch cho có”.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cần đề cao trách nhiệm của cấp ủy, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, đặc biệt là những hạn chế trong công tác đánh giá cán bộ để phục vụ cho việc quy hoạch. Phải vận dụng tốt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ để làm cơ sở đánh giá đúng cán bộ phục vụ công tác quy hoạch. Bên cạnh những tiêu chí, quy định chung thì cơ quan, đơn vị, địa phương phải cụ thể hóa tiêu chí đó phù hợp với đơn vị mình để phát hiện được những cán bộ chất lượng nhất đưa vào nguồn quy hoạch.

KIỀU NGÂN


Số lượt người xem: 384    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm