LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
0
9
5
6
7
9
Tin tức 18 Tháng Tám 2017 7:00:00 SA

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với các hội quần chúng

Ngày 18/8/2017, Huyện ủy Củ Chi tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng.

Trong 5 năm (2012 – 2017), huyện có 23 tổ chức Hội quần chúng với trên 130 ngàn hội viên. Các Hội quần chúng đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã tuyên truyền giáo dục, động viên, tập hợp đông đảo hội viên, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy tính tích cực, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, tổ chức, hoạt động của các Hội quần chúng còn những hạn chế, đó là, nội dung, phương thức hoạt động chậm được đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu chính đáng của hội viên. Một số Hội quần chúng hoạt động còn mang tính hình thức, phong cách hành chính; còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Một số cấp ủy, chính quyền, nhất là cơ sở, chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để các Hội quần chúng hoạt động đạt hiệu quả.

Để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, thực hiện tốt tinh thần Chỉ thị 17-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí Dương Văn Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy nhấn mạnh: Các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng. Thực hiện tốt sự quản lý của Nhà nước đối với các Hội quần chúng, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các Hội; phát triển đảng viên và phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên sinh hoạt trong các Hội quần chúng để nâng cao chất lượng, hiệu quả của tổ chức hội. Quan tâm xây dựng tổ chức các hội đoàn thể trên địa bàn, hướng các tổ chức hội phát triển đi vào chiều sâu, ngày càng có chất lượng, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cần tăng cường hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ các Hội quần chúng hướng vào việc đổi mới nội dung, hình thức tập hợp, vận động hội viên, các tầng lớp nhân dân để xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các hội quần chúng cần thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, tập hợp hội viên, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và cộng đồng.

Dịp này, Huyện ủy Củ Chi tặng giấy khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị này.

Kiều Ngân


Số lượt người xem: 296    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm