LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
4
0
9
5
7
2
2
Tin tức 10 Tháng Tám 2017 9:40:00 SA

Huyện ủy Củ Chi quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đến các đồng chí cán bộ chủ chốt

Ngày 10/8/2017, Huyện ủy Củ Chi tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đến các đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện. Đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Nhìn chung, qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, qua đó vận dụng vào thực tế công tác đạt kết quả tốt hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Củ Chi  nhấn mạnh: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là tiền đề quan trọng trong phát triển kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Sau hội nghị này, các Đảng bộ, Chi bộ có kế hoạch quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động của cấp ủy cấp mình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống

Ngọc Nữ


Số lượt người xem: 352    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

Tìm kiếm