LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
3
2
5
1
6
8
Tin tức 08 Tháng Mười Hai 2022 10:05:00 SA

Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/T ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng"

 

Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, trên địa bàn huyện đã biên soạn và phát hành 17 ấn phẩm về lịch sử Đảng bộ huyện; kỷ yếu ngành, đơn vị; ký sự; các tập chuyện kể; cẩm nang của ban, ngành đoàn thể huyện và 21 ấn phẩm lịch sử Đảng bộ của các xã, thị trấn…Nhìn chung, các quyển sách lịch sử đảng bộ huyện, địa phương, ngành, đoàn thể khi xuất bản đã đáp ứng được yêu cầu, bảo đảm chất lượng, đầy đủ thông tin, đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, phản ánh chân thực, khách quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển của các đảng bộ huyện, xã, thị trấn, các ngành qua các thời kỳ lịch sử, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong thực tiễn. Là tài liệu quý, quan trọng góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; Công tác giáo dục lịch sử trong các nhà trường được quan tâm chỉ đạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trong cán bộ, đảng viên, học sinh và Nhân dân.
Đồng chí Lê Thanh Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị trong thời gián tới các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư, xác định rõ đây là một trong những công tác quan trọng, cần thiết trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giáo dục truyền thống cách mạng ở địa phương, đơn vị; Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cấp ủy Đảng cần đổi mới tư duy, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch dài hạn và hàng năm để tham mưu hiệu quả cho Huyện ủy, cấp ủy Đảng về công tác lịch sử Đảng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới và phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước và địa phương; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nghiên cứu, biên soạn các công trình Lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa công tác sưu tầm, khai thác tư liệu và công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, đảm bảo tính khách quan, khoa học và tính Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân với những hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự tôn, tự hào dân tộc; tiếp tục đưa nội dung lịch sử Đảng bộ địa phương vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tại Trung tâm Chính trị, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện và giảng dạy tại các trường góp phần xây dựng, củng cố niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Số lượt người xem: 761    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm