LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
7
7
7
0
8
TIN TỨC SỰ KIỆN 30 Tháng Mười Hai 2011 3:00:00 CH

CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Mùa xuân đã tràn khắp mọi nhà, một mùa xuân mang nhiều ý nghĩa từ thắng lợi bước đầu của phong trào thi đua “ chung tay xây dựng nông thôn mới” của huyện Củ Chi giai đoạn 2011 -2015. Đặc biệt là ở 9 xã điểm của huyện đều có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế phát triển, kết cấu hạ tầng nhất là giao thông, giáo dục , y tế…có những đổi thay quan trọng, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, tạo ra diện mạo mới của vùng nông thôn rất đáng vui mừng.

63 năm trước, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái Quốc “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, nhân dân Củ Chi cùng với nhân dân toàn thành phố và cả nước đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua nhiều hy sinh gian khổ, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, vượt qua muôn vàn khó khăn giành lấy thắng lợi như ngày hôm nay. Trong thời chiến là vậy, trong thời bình nhất là trong giai đoạn phát triển mới, Củ Chi lại cùng với cả nước hưởng ứng tích cực phong trào thi đua“ Chung sức xây dựng nông thôn mới” .

Xác định mục tiêu xây dựng nông thôn mới là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng nhanh thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng nhất là giao thông, thuỷ lợi, trường học, các công trình phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái. Coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu, yêu cầu của  phát triển bền vững vừa là nhiệm vụ cấp bách và là chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta. Vinh dự lớn của huyện Củ Chi là được Trung ương và Thành phố chọn 2 xã làm điểm để xây dựng nông thôn mới. Trong 3 năm qua từ 2 xã điểm này huyện đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quý là cơ sở thực tiễn để triển khai thực hiện ra các xã còn lại.

 Từ đó, huyện cũng đã đề ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu tiến tới hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Để thực hiện đạt kết quả ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện đã phân chia ra nhiều giai đoạn. Nếu như  trong giai đoạn 1 phấn đấu đến cuối năm 2011 hoàn chỉnh tiêu chí 01 đối với 18 xã còn lại để làm cơ sở triển khai xã nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, trong đó có 09 xã hoàn thành 09/19 tiêu chí quốc gia về Nông thôn mới. Thì bước sang giai đoạn 2 huyện tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao dân trí,  đời sống văn hóa và tinh thần cho nhân dân, trong đó 9 xã được chọn xây dựng nông thôn mới đầu tiên sẽ hoàn thành 6 tiêu chí quốc gia và đến giai đoạn 3 huyện tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập đời sống nông dân; bảo vệ, phát triển môi trường nông thôn, tập trung hoàn thiện 4 tiêu chí còn lại vào cuối năm 2014. Như vậy đến cuối năm 2014 huyện sẽ hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới 9 xã trước 1 năm so với Nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra. Để đến đầu  năm 2015 tổ chức sơ kết, tổng kết. Phấn đấu đến năm 2017, huyện Củ Chi hoàn thành 20 xã xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu này, tính đến cuối năm 2011 Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện đã duyệt xong đề án xây dựng nông thôn mới ở 9 xã điểm của huyện đồng thời lấy ý kiến của nhân dân về 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia thông qua các hội nghị tại các xã, các ấp và tận tổ nhân dân đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ông Nguyễn Bá Sơn nhà ở ấp Trung Hưng xã Trung Lập Thượng vui vẻ cho biết: Qua được dự triển khai về mô hình xây dựng xã nông thôn mới của xã Trung Lập thượng cũng như nghe qua báo, đài phát thanh, tôi được biết là xây dựng nông thôn mới, mục đích chính là nhằm chăm lo đời sống của bà con mình. Vì vậy, ngoài đầu tư hỗ trợ của nhà nước, cái chính là sự chung tay góp phần của bà con mình mới làm nên. Mỗi người cùng chung sức chung lòng với xã thì việc gì cũng thành công. Tôi hy vọng rằng với sự quyết tâm của xã, sự ủng hộ đầy trách nhiệm của bà con mình thì nhất định mô hình nông thôn mới sẽ được xây dựng thành công.

Phấn khởi khi địa phương được chọn làm điểm xây dựng xã nông thôn mới của huyện, ông Trần Văn Chi ở ấp Cây Da xã Tân Phú Trung bộc bạch: xây dựng nông thôn mới bộ mặt xã mình sẽ văn minh, giàu đẹp hơn, đời sống bà con mình có đời sống khá giả hơn. Vì vậy ngoài sự đóng góp của nhà nước, bà con mình phải cùng tham gia. Riêng bản thân tôi, nếu xã có làm đường giao thông nông thôn đi qua phần đất nhà tôi, tôi sẽ không vì lợi ích riêng mà làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của bà con, của xóm làng.

Xây dựng nông thôn mới vai trò của người dân, sự đóng góp của cả cộng đồng là quyết định nhất. Chính vì vậy việc phát huy sức mạnh của người dân trong tham gia cùng với địa phương phải được quan tâm. Chủ tịch Hội Nông dân huyện ông Phạm Văn Long khẳng định: Tích cực xây dựng tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội nông dân. Hưởng ứng lễ phát động thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thành phố và Huyện phát động, tổ chức Hội nông dân huyện đã đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó trọng tâm là tuyên truyền 19 tiêu chí Xã nông thôn mới đến 100% cán bộ, hội viên và nông dân. Để nông dân đóng vai trò nòng cốt  trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, trong đó đóng góp từ nội lực tại chỗ của nhân dân đóng vai trò quan trọng nhất.

 Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền các xã đang nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các chương trình, tạo sự đồng thuận cao trong cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân, tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư nhằm sớm hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Vì đây là chương trình mang tính toàn diện do đó đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội và nhân dân. Chính vì vậy ngoài sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ đầu tư của Trung ương, thành phố, địa phương còn kết hợp với vốn lồng ghép của các ngành có liên quan, các doanh nghiệp và huy động sự đóng góp của nhân dân. Bên cạnh đó, huyện cũng tập trung thực hiện tốt cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới; huy động tổng lực các nguồn vốn cho việc thực hiện các đề án. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp, vốn nhân dân đóng góp và các nguồn vốn khác; Củng cố nâng cao chất lượng và vai trò các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước và phát huy sức mạnh của các đoàn thể chính trị - xã hội nhất là Hội nông dân; Xây dựng Đảng bộ, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh và các đoàn thể chính trị của xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện quy trình xây dựng nông thôn mới các xã cũng đã tiến hành điều tra hiện trạng, hầu hết các xã đều đạt từ 7 đến 9 tiêu chí/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia. Phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới, phát triển nông nghiệp huyện theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ổn định, bền vững, chủ động phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Phấn đấu nâng cao giá trị sản xuất bình quân đất nông nghiệp đạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng/năm/ha trong giai đoạn 2011 – 2015 và đạt 500 triệu đồng/năm/ha vào năm 2020. Đồng thời xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo qui hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành 11 xã nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí quốc gia, 9 xã còn lại đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí của đề án xây dựng NTM; thúc đẩy sản xuất và nâng cao thu nhập của người dân; phát huy vai trò làm chủ của người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới và làm tốt công tác kê khai dân chủ trong nhân dân; đề ra các giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí; đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015, nhất là tiếp tục thực hiện có chất lượng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đây sẽ là tiền đề để Củ Chi thực hiện tốt việc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 – 2020 tại 9 xã còn lại. 

Mừng xuân Nhâm Thìn 2012 Củ Chi có thêm niềm vui trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Có thể nói trên bước đường phát triển và phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, giai đoạn đầu của quá trình triển khai thực hiện thí điểm tuy còn gặp nhiều khó khăn song Đảng bộ và nhân dân đang quyết tâm phấn đấu không ngừng, phát huy truyền thống huyện 2 lần anh hùng, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị - xã hội, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Bằng tất cả sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ tích cực từ phía người dân, chắc chắn rằng Củ Chi sẽ xây dựng thành công mô hình xã nông thôn mới trên địa bàn huyện vào năm 2017 như phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Bu Bí thư Huyện ủy tại lễ phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện ngày 28 tháng 7 năm 2011 .

THU CHUNG


Số lượt người xem: 12613    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm