LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
7
7
9
6
6
TIN TỨC SỰ KIỆN 20 Tháng Chín 2011 9:35:00 SA

LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ ĐÃ GÓP PHẦN TẠO ĐIỀU KIỆN RÈN LUYỆN, BỒI DƯỠNG THỬ THÁCH CÁN BỘ.

 

Luân chuyển cán bộ là một chủ trương quan trọng của Đảng trong công tác cán bộ nhằm thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng toàn diện và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ. Xác định nhiệm vụ đó, trong thời gian qua huyện đã tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11 của Bộ chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý.
Để thực hiện Nghị quyết 11 Huyện ủy tiến hành hội nghị mở rộng gồm các đồng chí Huyện ủy viên, Bí thư, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Bí thư, Chủ tịch các xã – thị trấn để quán triệt nội dung Nghị quyết, các kế hoạch của Thành ủy và Huyện ủy giúp cho cán bộ chủ chốt của huyện nắm vững chủ trương của Đảng, nhận thức rõ hơn mục đích, yêu cầu, phương châm, nguyên tắc của luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Sau đó, Ban thường vụ Huyện ủy đã tiến hành rà soát lại chức danh quy hoạch cán bộ để điều chỉnh, bổ sung và xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho mỗi chức danh làm cơ sở cho công tác luân chuyển cán bộ. Với phương châm tích cực, thận trọng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chọn một số cán bộ ở xã – thị trấn có năng lực, triển vọng điều động lên công tác ở các phòng ban của huyện, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận ở các chức danh chủ chốt ở những cơ quan này. Đồng thời chọn một số cán bộ đang công tác các ngành của huyện điều động xuống xã – thị trấn để có kiến thức thực tiễn, toàn diện trước khi bổ nhiệm chức danh quy hoạch. Quy trình thực hiện cán bộ luôn kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng và tổ chức, coi trọng công tác tư tưởng khi có yêu cầu luân chuyển. Cán bộ luân chuyển được trao đổi thông suốt về chủ trương, thống nhất về tư tưởng để tự giác chấp hành, thực hiện quyết định điều động luân chuyển của tổ chức. Mặt khác, huyện cũng chuẩn bị tốt nơi cán bộ được điều động đi, nơi cán bộ được điều động đến nhất là những trường hợp điều động đến nhận các chức danh phải thông qua bầu cử. Kết quả, từ năm 2002 đến nay huyện đã luân chuyển 116 cán bộ, trong đó luân chuyển từ huyện về xã – thị trấn là 37 đồng chí, luân chuyển giữa các phòng ban là 35 đồng chí, điều động luân chuyển từ xã – thị trấn về huyện là 36 đồng chí, luân chuyển giữa các xã – thị trấn là 8 đồng chí. Sau thời gian luân chuyển đa số cán bộ đã trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ khác cao hơn phù hợp với khả năng, trình độ của cán bộ.
Qua đây có thể khẳng định thực hiện luân chuyển cán bộ đã góp phần tạo điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng thử thách cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, có triển vọng; đồng thời giúp cán bộ trưởng thành nhanh và toàn diện, vững vàng về chính trị, đáp ứng yêu cầu đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành vừa có kiến thức vừa có năng lực thực tiễn. Mặt khác, luân chuyển cán bộ đã góp phần chống tư tưởng chủ quan, không phát huy được tính năng động sáng tạo của cán bộ. Quá trình thực hiện luân chuyển cán bộ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đưa việc luân chuyển cán bộ vào nề nếp, thường xuyên trong công tác cán bộ, khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín trong từng cơ quan, đơn vị. Sau thời gian luân chuyển đa số cán bộ đã trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được đề bạt bổ nhiệm các chức vụ cao hơn phù hợp với khả năng, trình độ của cán bộ.
Tuy vậy, một số ít trường hợp cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đúng đắn mục đích yêu cầu của việc luân chuyển, có đồng chí khi được thuyên chuyển còn suy tính cá nhân, hoặc ngại khó, ngại khổ mà chần chư, thiếu tính tự giác trong việc tiếp nhận nhiệm vụ mới. Mặt khác, chế độ chính sách đối với số cán bộ, luân chuyển tuy có quan tâm nhưng chưa đúng mức.
Trong thời gian tới, Huyện ủy đã đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt công tác luân chuyển như gắn luân chuyển quy hoạch với đào tạo bố trí sử dụng cán bộ; luân chuyển cán bộ thời gian nên bố trí tối đa không quá 5 năm tránh tình trạng cán bộ được điều động tăng cường cho cơ sở giữ lại quá lâu nên không phát huy tính năng động sáng tạo của cán bộ. Đánh giá cán bộ trước khi luân chuyển phải đảm bảo tính toàn diện và khách quan để bố trí công việc phù hợp và gắn với chức danh quy hoạch nhằm tạo tâm trạng an tâm thoải mái của cán bộ. Có chính sách nâng bậc lương cho những trường hợp luân chuyển từ huyện đến các xã – thị trấn và những trường hợp phát huy tác dụng tốt trước khi rút về huyện để bố trí chức vụ cao hơn nhằm động viên kịp thời. Huyện ban hành quy chế và chế độ trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu nơ tiếp nhận cán bộ được luân chuyển đến nhằm khắc phục tư tưởng cục bộ, thái độ bất hợp tác cô lập đối với người được luân chuyển từ nơi khác đến.  
NGỌC THỦY

Số lượt người xem: 12493    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm