LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
4
3
7
2
4
4
TIN TỨC SỰ KIỆN 11 Tháng Tám 2013 10:05:00 SA

Xây dựng nông thôn mới, huyện Củ Chi phấn đấu về đích đúng hẹn

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay những nhân tố nông thôn mới bắt đầu phát huy tác dụng trên địa bàn xã Tân Thông Hội và xã Thái Mỹ: cơ sở hạ tầng phát triển đáp ứng được nhu cầu sản xuất và dân sinh; sản xuất phát triển góp phần đưa thu nhập hộ tăng cao, bền vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao, ngày càng hưởng thụ nhiều hơn về nét đẹp văn hóa làng quê với môi trường xanh, sạch; quy chế dân chủ cơ sở ngày ngày càng được mở rộng. Trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ từ xã đến ấp được nâng lên một bước. Thể hiện vai trò hạt nhân Đảng lãnh đạo, đảng viên đã gương mẫu, tiên phong, nòng cốt đi đầu trong thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới. Nhận thức trong nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực, người dân tin tưởng, tự tin và chủ động tham gia vào từng công việc trong xây dựng nông thôn mới. Đối với 18 xã nhân rộng, nhân dân đã có cái nhìn rõ nét hơn về mô hình nông thôn mới, từ đó ngày càng tin tưởng vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước đang thực hiện, đồng thời cũng hiểu rõ được trách nhiệm, vai trò của mình trong thực hiện chương trình. Kết quả có 8 xã đạt từ 10 - 12 tiêu chí là Tân Phú Trung, Trung Lập Thượng, Trung An, Phước Thạnh, Phú Hòa Đông, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phước Hiệp. Có 10 xã đạt 6 - 9 tiêu chí là Tân Thạnh Tây, Trung Lập Hạ, Phạm Văn Cội, Phú Mỹ Hưng, Tân Thạnh Đông, Phước Vĩnh An, Hòa Phú, An Phú, Tân An Hội, Bình Mỹ.

 

 

Mặc dù đạt được kết quả khả quan nhưng theo Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải tiếp tục khắc phục. Đó là năng lực quản lý công trình của cán bộ xã, ấp còn hạn chế, phải nhờ vào sự hỗ trợ của các phòng ban chuyên môn trong kiểm tra phê duyệt và nghiệm thu các công trình. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới là công việc mới; tuy cấp cơ sở đã có nhiều cố gắng, nhưng nhận thức ban đầu chưa đầy đủ đôi lúc còn lúng túng trong triển khai thực hiện. Trong sản xuất tuy đã hình thành được các mô hình sản xuất có hiệu quả nhưng quy mô còn nhỏ, chưa phát triển các trang trại lớn và sự lan tỏa của các mô hình vẫn còn chậm. Do tình hình kinh tế khó khăn nên làm hạn chế một số mặt trong việc thực hiện các tiêu chí về thu nhập, phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng, công tác huy động nguồn lực để đầu tư…

          Đồng chí Nguyễn Văn Bu – Bí thư Huyện ủy – Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới cho rằng: Dù còn có những khó khăn, nhưng huyện quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới lại 18 xã còn lại của huyện vào năm 2015. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành từ huyện đến xã tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách, mô hình hay cách làm tốt về nông thôn mới để cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện có nhận thức đúng đắn về quan điểm đầu tư, giải pháp thực hiện và đặc biệt là hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở Đề án được UBND Thành phố phê duyệt, Đảng ủy các xã tổ chức triển khai, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và ra Nghị quyết lãnh đạo; phân công cán bộ, đảng viên thực hiện các nội dung của đề án và tuyên truyền cho nhân dân ở các ấp; tổ chức thảo luận, nghiên cứu kỹ để phân công nội dung thực hiện, đầu tư có trọng điểm. Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội quán triệt cho các đoàn viên, hội viên và lựa chọn nội dung phù hợp để tham gia chương trình. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong việc xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đặc biệt chú trọng cơ chế giám sát của nhân dân trong thực hiện các công trình hạ tầng, giám sát chi tiết quản lý vốn. Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho đội ngũ cán bộ huyện, xã, ấp với những nội dung như: các văn bản Hướng dẫn cụ thể trên từng lĩnh vực, phương pháp quản lý quy hoạch, huy động các nguồn lực, quản lý tài chính, quản lý xây dựng cơ bản, thủ tục thanh quyết toán công trình. Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở năng động, sáng tạo nhằm mang lại kết quả  tích cực và hiệu quả hơn.

Trong công tác phát triển sản xuất huyện sẽ đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện các dự án phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu lao động; quan tâm đặc biệt đến sự tham gia của cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp qua việc kêu gọi đầu tư cũng như triển khai hướng dẫn tốt các chính sách khuyến khích sản xuất cho nhân dân. Tập trung triển khai, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhân dân lựa chọn mô hình, công nghệ sản xuất với các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; phát triển ngành nghề, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Củng cố xây dựng và phát triển các loại hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã, các tổ hợp tác trong đó chú trọng mở rộng dịch vụ gắn với sản xuất nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm.

Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lực lượng lao động huyện sẽ tổ chức theo 02 hướng. Đối với lực lượng lao động còn đi học thì vận động đào tạo nghề chính quy vào các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học…. Đối với lực lượng lao động tại chỗ thực hiện đào tạo nghề ngắn hạn, dài hạn cho lao động chưa qua đào tạo và nâng chất cho lao động đã qua đào tạo ngắn hạn. Tiếp tục tổ chức các hình thức tọa đàm, ngày hội việc làm,… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lao động địa phương tham gia làm việc. Đồng thời tập huấn, hướng dẫn để lao động làm việc tại gia đình được hiệu quả hơn. Thường xuyên rà soát tình hình kinh tế, lao động và hiệu quả của các mô hình sản xuất trên địa bàn nhằm phát hiện và đề xuất những chính sách kịp thời để nâng cao thu nhập cho nhân dân. Không ngừng tìm tòi học hỏi các mô hình sản xuất mới để phổ biến cho nhân dân.

Bên cạnh đó, các địa phương triển khai mạnh mẽ phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, trong đó trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở. Phát động phong trào nhân dân trồng xây xanh ven các tuyến đường đã được nâng cấp và các công trình thủy lợi, xây dựng các tuyến hàng rào xanh; xây dựng hầm biogas, hố xí tự hoại, thu gom và xử lý rác thải hộ gia đình; các cơ sở sản xuất kinh doanh đạt chuẩn về môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

 

            Để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, an ninh- trật tự xã hội được ổn định từ huyện đến xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và phát huy sức mạnh của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Hội nông dân, Phụ nữ, Thanh niên… Xây dựng Đảng bộ, chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh và các đoàn thể chính trị của xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Phấn đấu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt chuẩn theo quy định, trong đó quy hoạch cán bộ trẻ, nữ để làm nguồn cho công tác quy hoạch cán bộ và tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, công nhân viên xã. Đặc biệt, gắn phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với chủ đề năm 2013 “Về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Nâng cao vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên trong xây dựng nông thôn mới. Củng cố nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng xã là địa bàn trong sạch không có tội phạm, tệ nạn xã hội.

          Có thể nói, thực hiện hiệu quả các giải pháp trên thì mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại 18 xã của huyện sẽ về đích đúng hẹn. Huyện Củ Chi sẽ tự hào là huyện nông thôn mới của thành phố vào năm 2015.

Ngọc Thủy

 


Số lượt người xem: 6170    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm