LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
6
8
1
7
4
2
6
TIN TỨC SỰ KIỆN 17 Tháng Tư 2013 10:20:00 SA

Phỏng vấn đồng chí Nguyễn Chí Cường - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Huyện ủy Củ Chi vừa tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Phóng viên bản tin đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Chí Cường - Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy về những kết quả mà huyện Củ Chi đạt được trong thời gian qua cũng như định hướng cho việc thực hiện Nghị quyết này trong thời gian tới trên địa bàn huyện. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

 

 

 

Hỏi: Thưa đồng chí, báo cáo qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Huyện ủy Củ Chi đã nêu lên rất nhiều thành tựu mà huyện đã đạt được qua thực hiện Nghị quyết, qua đây đồng chí có thể cho bạn đọc biết một số  thành quả nổi bật mà huyện Củ Chi đạt được ?

 

Trả lời:

Năm 1998, huyện Củ Chi triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Xác định vai trò của văn hóa nói chung và tầm quan trọng của Nghị quyết này, Huyện ủy Củ Chi đã triển khai sâu rộng trong cán bộ đảng viên, xem việc thực hiện Nghị quyết có ý nghĩa to lớn trong việc phát triển kinh tế - chính trị. Xác định tầm quan trọng đó, Huyện ủy tập trung vào các nội dung chủ yếu: thứ nhất là đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa mới. Thứ hai là khai thác các di sản văn hóa sẵn có gắn với việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào tự tôn dân tộc, tự hào về truyền thống quê hương Củ Chi đất thép thành đồng. Thứ ba là quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho công cuộc xây dựng phát triển. Phát huy các nguồn lực trong nhân dân cùng thực hiện Nghị quyết. Trong đó đề cao các giá trị tốt đẹp, lấy cái tích cực điển hình, đấu tranh đả phá những tư tưởng lạc hậu, hành vi tiêu cực, cái ác, cái xấu đi ngược lại lợi ích công đồng.

Thông qua công tác tuyên truyền, nhất là đi sâu vào thực tiễn lao động sản xuất phát hiện biểu dương những nhân tố tích cực, những cách làm hay trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ nhân dân. Mặt khác còn dấy lên nhiều phong trào mang đậm tính nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của người dân Củ Chi trong đấu tranh chống ngoại xâm hôm qua; đoàn kết yêu thương, trách nhiệm, nghĩa tình trong xây dựng và phát triển hôm nay.

 

Riêng ở cơ sở, các cấp ủy Đảng cũng đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết này. Có thể nói, thành tựu lớn nhất mà huyện Củ Chi đã đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII chính là sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện và ủng hộ các cấp các ngành cùng thực hiện nghị quyết. Xem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là trách nhiệm và là nghĩa vụ của mỗi công dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng. Kết quả này còn có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân, thu hẹp dần khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý thức về quyền làm chủ của người dân trong xây dựng phát triển và thụ hưởng văn hóa. Nghị quyết Trung ương 5 còn tạo sự chuyển biến rõ nét trong tư tưởng chỉ đạo thực hiện nghị quyết, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. 

Thành tựu đạt được trên lĩnh vực văn hóa ở Củ Chi qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII ngoài nâng cao mức hướng thụ về văn hóa , bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, kết quả trên còn góp phần định hướng về nhận thức hành vi đúng đắn của mỗi công dân, giáo dục bồi dưỡng nhiều thế hệ công dân tiêu biểu cho Củ Chi hôm nay và mai sau.

 

Hỏi: Thưa đồng chí, vai trò của quần chúng nhân dân có ý nghĩa rất quan trọn, quyết định thành bại của mọi chủ trương chính sách. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5  khóa VIII cũng vậy, nếu không có vai trò của quần chúng nhân dân thì sẽ khó đi vào thực hiện và khó đạt được kết quả như vừa qua. Qua đây, đồng chí có thể cho biết cách làm cụ thể, cũng như kinh nghiệm hay trong huy động nhân dân cùng thực hiện?

 

Trả lời:

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung Ương 5 trên địa bàn huyện Củ Chi đã có chuyển biến tích cực từ tinh thần đoàn kết, ý thức tập thể, vì lợi ích chung thể hiện rõ nhất qua các công trình Nhà nước và nhân dân cùng làm, như: xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình đèn chiếu sáng dân lập, nhà tình nghĩa, nhà tình thương… với sự đóng công góp sức của người dân với giá trị hàng trăm tỷ đồng. Toàn huyện có 178 ấp, khu phố đăng ký xây dựng khu phố, ấp văn hóa, trong đó có 73% khu dân cư được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Đặc biệt, có gần 100 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa từ 3 năm liền trở lên.

 

Để đạt được kết quả trên và để tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, nhiều cấp ủy đã tập trung quán triệt và tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc theo sát với tình hình thực tiễn đời sống lao động sản xuất. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực thực hiện. Từ đó đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Như xã Thái mỹ, từ một xã nghèo khó, cơ sở vật chất dành cho hoạt động văn hóa, cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống nhân nghèo nàn lạc hậu. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo chăm lo cho sự nghiệp văn hóa và xem đây là nhiệm vụ song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế chăm lo đời sống nhân dân. Qua 15 năm thực hiện đến nay xã Thái Mỹ đã có sự đổi thay rõ nét. Xã được công nhận là xã văn hóa và là nông thôn mới của thành phố với cơ sở vật chất hạ tầng đầy đủ cho phát triển kinh tế trong tương lai. Hay như Đảng  bộ xã Tân Thông Hội đã có nhiều cố gắng trong việc vận động tuyên truyền trong nhân dân đóng góp và đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong xây dựng nông thôn mới. Được sự đồng thuận của nhân dân, đến nay 2 xã Tân Thông Hội và Thái Mỹ đã hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng xã nông thôn mới. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.               

Bên cạnh đó còn phải kể đến vai trò của của Chi Bộ, Ban nhân dân của 178 ấp khu phố  trên địa bàn huyện, vai trò của các ban ngành đoàn thể huyện. Có thể khẳng định một điều: “Là hạt nhân chính trị cơ sở, nơi gần dân, sát với thực tế cuộc sống của nhân dân và hội viên của mình, các Chi Bộ trực thuộc Đảng bộ xã - thị trấn, các ngành đoàn thể  đã có sự hưởng ứng tích cực và triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hội viên của mình”. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của các hộ gia đình hội viên trong nhắc nhỡ mỗi thành viên trong gia đình, hội viên đoàn thể về những thang bậc giá trị đạo đức, trong gia đình và ngoài xã hội. Qua đó đã kịp thời điều chỉnh hành vi, hình thành nhân cách của mỗi con người trong hoạt động sống và ứng xử sao cho phù hợp với lợi ích cộng đồng. Tạo điều kiện cho cái tốt cái hay được phát huy trong giáo dục hình thành nhân cách cho mọi người. Cũng từ đó cũng hình thành những hương ước, quy ước của mỗi dòng tộc cộng đồng mà mọi thành viên phải tuân thủ và làm theo. Trong đó có trách nhiệm công dân góp phần thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng đề ra, bảo tồn và phát huy các giá trị cộng đồng như tình làng nghĩa xóm, hiếu nghĩa thủy chung trong các mối quan hệ ở gia đình, thôn ấp, làng, xã. Khu phố 6 - Thị trấn Củ Chi, ấp 8 xã Bình Mỹ, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Đoàn thanh niên cộng sản huyện Củ Chi được xem là những đơn vị làm tốt việc phát huy vai trò của các thành viên trong ban điều hành và nhân dân trong khu phố - ấp, hội viên, đoàn viên thực hiện Nghị quyết Trung Ương 5 trong thời gian qua ở Củ Chi.

Hỏi: Thưa đồng chí, huyện Củ Chi đang trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, mặt trái của quá trình phát triển cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề tiêu cực tác động tiêu cực đến suy nghĩ hành vi của mỗi người, biểu hiện rõ nét nhất là lối sống thực dụng tôn sùng quá mức vật chất mà xem nhẹ giá trị tinh thần, vậy thì giải pháp nào để Nghị quyết Trung Ương 5 thấm sâu hơn nữa vào đời sống, khắc phục hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến  đời sống xã hội? 

 

Trả lời:

Từ những kết quả đạt được, nhất là những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Trung Ương 5 khóa VIII trong 15 qua, thời gian tới, huyện Củ Chi xác định khâu then chốt vẫn là xây dựng đời sống văn hóa tinh thần kết hợp hài hòa giữa văn hóa – kinh tế gắn với việc xây dựng và phát triển trong điều kiện mới. Đó là một việc làm thường xuyên lâu dài nhưng phải bằng tinh thần chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị.

Xây dựng đời sống văn hóa, lối sống văn hóa lành mạnh gắn với việc khắc phục bệnh thành tích và đưa phong trào xây dựng đời sống văn hóa lên chuẩn mới đi vào thực chất. Xem trọng văn hóa lãnh đạo, quản lý, văn hóa kinh doanh và văn hóa ứng xử; tập trung giải quyết tốt vấn đề việc làm thu nhập, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao mức sống và chất lượng sống, bảo vệ môi trường sống của nhân dân. Đồng thời đấu tranh phòng chống có hiệu quả các tệ nạn, tiêu cực xã hội, xây dựng xã hội mới dân chủ, kỷ cương, đồng thuận văn minh.

Tiếp tục phát động và thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chị Thị 03/CT-TW của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện tích cực và có trách nhiệm Nghị quyết 12 Trung ương 4 khóa XI để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, chống suy thoái tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống của cán bộ đảng viên, nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo từ huyện, đến xã – thị trấn, vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, công nhân - viên chức trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII. Nâng chuẩn các giá trị đạo đức, phong tục tập quán dân tộc trong điều kiện mới nhưng vẫn kế thừa “giữ vững và bảo tồn” các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Đặc biệt quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng, đạo đức, lối sống, kế thừa xứng đáng truyền thống Củ Chi “Đất thép thành đồng”. Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sâu về “chất”, từ kinh nghiệm thí điểm tại 2 xã Tân Thông Hội và Thái Mỹ, xây dựng huyện Củ Chi thành huyện nông thôn mới phát triển bền vững, góp sức cùng cả nước và thành phố. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Xin cảm ơn đồng chí!

DUY KHANG

 


Số lượt người xem: 3781    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm