LIÊN KẾT WEB
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
5
3
7
4
5
6
TIN TỨC SỰ KIỆN 04 Tháng Chín 2012 12:45:00 CH

QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 13 VÀ CÁC KẾT LUẬN, NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA IX CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT VÀ ĐẢNG VIÊN CÔNG CHỨC HUYỆN.

Trong tháng 8/2012 Huyện ủy Củ Chi đã mở đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong toàn Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể xã hội để quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 13-NĐ/TW Hội nghị lần thứ tư và các kết luận, Nghị quyết Hội lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt và đảng viên công chức của huyện.

 

Trong đợt sinh hoạt này toàn thể đảng viên, công chức, viên chức đoàn viên, hội viên các đoàn thể được quán triệt Nghị quyết số 13 -NĐ/TW Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Triển khai 4 kết luận và 1 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI bao gồm Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản cần sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận về một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020; Kết luận về tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa IX về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 – 2020. Đồng thời, triển khai quy chế hướng dẫn giám sát, kiểm tra trong Đảng.
Qua đợt sinh hoạt này mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải có trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành nghị quyết, có những việc làm thiết thực gắn với nhiệm vụ được phân công; tích cực tham gia tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà các kết luận, nghị quyết đã đề ra.
NGỌC THỦY
 
 

Số lượt người xem: 2865    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày

  • Bản tin Hoạt động Quận 4-13-19/12/2010
  • Bản tin Hoạt động Quận 4-15-21/12/2010
Tìm kiếm