LIÊN KẾT WEB
 
Dịch vụ công 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Sắp xếp:
 
Lĩnh vực:  
Mức độ:  
Cơ quan trực tiếp thực hiện:  
Tổng số: 5  
Dịch vụ côngLĩnh vựcMức độCơ quan trực tiếp thực hiện
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng
Việt
Bổ trợ tư pháp 1 Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt Bổ trợ tư pháp 1 Phòng Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và giấy tờ, văn bản song ngữ Bổ trợ tư pháp 1 Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài Bổ trợ tư pháp 1 Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài và các giấy tờ, văn bản song ngữ Bổ trợ tư pháp 1 Phòng Tư pháp
 
Tìm kiếm